Consument

Heeft u een pensioentekort?

Of u voldoende pensioen heeft opgebouwd om na uw 65e te genieten, hangt af van uw wensen en uw uitgaven na uw pensionering. "Normaal" gesproken bouwt men in Nederland in 40 jaar tijd een volledig pensioen op. Let wel, in Nederland betekend dit voor de meeste mensen: AOW plus opgebouwd pensioen via het werk is 70% van het laatstverdiende salaris. Voor het nabestaandenpensioen gaat men veelal uit van 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Deze regel is gebaseerd op de zgn. eindloonregeling. Maar lang niet iedereen heeft deze regeling. Het is dan ook een richtlijn.

Belangrijker is uw persoonlijke situatie. Heeft u een eigen huis waarvan de hypotheek op uw 65e is afgelost, dan zal dat een behoorlijk stuk schelen in de lasten. Wanneer u een woning huurt zal dat niet het geval zijn. Uw wensen en hobby's voor na uw 65e kunnen duur of goedkoop zijn. M.a.w. vraag u af of u wilt reizen of fietsen en vissen. Is er spaargeld? Is er een eigen woning die verkocht wordt? Allemaal zaken waar u over na moet denken. Een onafhankelijk adviseur kan u daar met behulp van ons rapport bij helpen. Uw wens staat centraal in onze analyse. Hoe lang denkt u al over uw pensioen na? Naarmate u langer wacht worden aanvullende voorzieningen duurder!

Met andere woorden: besteed aandacht aan uw pensioen. Uw toekomst is dat meer dan waard. Vraag een analyse aan bij uw tussenpersoon. Maakt uw intermediair nog geen gebruik van ons systeem? Op onze website kan uw tussenpersoon een gratis informatiepakket aanvragen.