Consument

Heeft u een pensioenbreuk?

Er kunnen situaties zijn waardoor u minder pensioen zal ontvangen dan "normaal" is. Dit wordt pensioenbreuk genoemd. Klik op het vraagteken dat voor u van toepassing is om informatie over het betreffende onderwerp te lezen.

1. U bent wel eens van werkgever veranderd.
Wanneer u meerdere werkgevers heeft gehad, dan is de waarde van uw pensioen, opgebouwd bij vorige werkgevers, vaak niet overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Wanneer u bij de nieuwe werkgever meer bent gaan verdienen ontstaat er een pensioenbreuk. Ook wanneer de waarde wel is overgedragen blijkt dat als gevolg van verschillende regelingen een pensioengat ontstaat.
2. Meerdere pensioenverzekeraars.
Wanneer er gebruik is gemaakt van verschillende verzekeraars en/of pensioenfondsen dan is er vaak een verschil in de pensioenregeling en in de kosten die in rekening worden gebracht. Dit leidt tot een verlaging van uw pensioenvoorziening. Zeker wanneer de opgebouwde waarde naar een andere uitvoerder is overgedragen, zal een pensioenbreuk onvermijdelijk zijn.
3. U bent gescheiden.
Wanneer u bent gescheiden zult u meestal te maken hebben gehad met de wet pensioenverevening. Deze wet zorgt ervoor dat bij echtscheiding de pensioenaanspraken worden verdeeld over de beide partners. Wanneer uw pensioenopbouw hoger is dan dat van uw ex-partner, zult u dus meer van uw waarde moeten overdragen. Ziedaar, het pensioengat is ontstaan.
4. Parttime werk.
Wanneer u parttime werkt is het vaak zo geregeld dat u geen of minder pensioenrechten opbouwt dan u zou mogen volgens de Nederlandse wetgeving. Hoewel dit in strijd is met de resolutie van de EG ten aanzien van de wet gelijke behandeling, zijn er nog steeds veel pensioenregelingen niet aangepast, waardoor pensioengaten blijven ontstaan.
5. Lease-auto.
Wanneer u een lease-auto heeft krijgt u een bijtelling voor inkomstenbelasting waardoor uw bruto jaarloon wordt verhoogd. Over dit deel (vaak 20% van de cataloguswaarde van de auto) bouwt u geen pensioen op. Dit terwijl u na uw pensionering toch ook graag auto blijft rijden. De auto van de zaak is dus vaak nadelig voor uw pensioen.
6. In het buitenland gewoond.
Wanneer u in het buitenland heeft gewoond na uw 15e dan bouwt u over die jaren geen AOW op. Hierdoor ontstaat een AOW-gat. Uw AOW uitkering wordt daardoor lager. De AOW wordt over een periode van 50 jaar opgebouwd. Wanneer u 5 jaar in het buitenland heeft gewoond en belasting heeft betaald heeft u een AOW-gat van 10%.
7. Een jongere partner.
Wanneer u na 1950 geboren bent, heeft de wijziging in de AOW effect op uw uitkering wanneer u een jongere of oudere partner heeft. Per 2015 wordt de AOW individueel toegekend. Hierdoor krijgt de jongste van u, bij een leeftijdsverschil van twee jaar, twee jaar later AOW, waardoor u gedurende die periode maar 50% van de gehuwden AOW ontvangt. Pas als u beide 65 bent krijgt u een volledige uitkering. Hierdoor ontstaat er voor u dus een gat in uw inkomensvoorziening.
8. Een periode zelfstandig geweest.
Wanneer u een periode zelfstandig bent geweest, schiet de opbouw van pensioen er vaak bij in. Zeker wanneer in die periode het belastbaar inkomen laag is gehouden, heeft pensioenopbouw geen zin gehad. Uw belastbare inkomen lag misschien zelfs beneden de AOW-grens. Hierdoor ontstaat een breuk in uw pensioen ten opzichte van het gewenste inkomen.
9. Eerder stoppen met werken.
Wanneer u eerder wilt stoppen met werken maar in de pensioenregeling is daar geen voorziening voor getroffen zult u die jaren minder AOW en pensioen opbouwen. Ook wanneer u wel een voorziening heeft zal dit toch gevolgen hebben voor het inkomen dat u ontvangt na uw 65e. Dit inkomen is dan vaak beduidend lager.
10. Variabele inkomensbestanddelen.
Wanneer u naast uw inkomen van uw werkgever andere inkomsten heeft die niet worden meegenomen in de pensioenopbouw van die werkgever, ontstaat er een mogelijk pensioengat. Dit geldt alleen wanneer u streeft naar een inkomen op uw 65e van 70% van uw laatst verdiende inkomen. U mag natuurlijk altijd met minder genoegen nemen.
11. Een afwijkende AOW-franchise.
Wanneer u alleenstaand bent wil het nog wel eens gebeuren dat er in de pensioenregeling alleen rekening wordt gehouden met een AOW-franchise die gelijk is aan 2 maal de gehuwden franchise. Er wordt dan rekening gehouden met een hogere AOW-voorziening terwijl u een lagere AOW krijgt uitgekeerd. Hierdoor ontvangt u een lager inkomen dan feitelijk de bedoeling is.
12. 40 jaar aaneen bij dezelfde werkgever.
Alleen wanneer u 40 jaar lang bij eenzelfde werkgever werkt en de pensioenregeling is gebaseerd op het zogenaamde eindloonsysteem, bouwt u 70% van het laatst verdiende salaris op. In iedere andere situatie is het vrijwel zeker dat u minder opbouwt.

Hoe lang denkt u al over uw pensioen na? Naarmate u langer wacht worden aanvullende voorzieningen duurder! Met andere woorden: besteed aandacht aan uw pensioen. Uw toekomst is dat meer dan waard. Vraag een analyse aan bij uw tussenpersoon. Maakt uw intermediair nog geen gebruik van ons systeem? Op onze homepage kan uw tussenpersoon een gratis informatiepakket aanvragen.