Demoversie Software

Let op! Dit is een demoversie van een alleenstaande situatie. U kunt hier geen pensioenanalyse genereren.

Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van het rapport? Bekijk dan ons voorbeeldrapport. Bekijk ook de spaar-indicatie.

U kunt geheel vrijblijvend uitgebreidere informatie ontvangen.

Gegevens cliënt

1 Titulatuur
2 Achternaam
3 Voorletter(s) en tussenvoegsels
4 Adres
5 Postcode
6 Woonplaats
7 Geslacht
8 Geboortedatum cliënt (dd-mm-jjjj)
10 Is cliënt voor meer dan 45% arbeidsongeschikt?
11 Huidig bruto jaarinkomen
12 Inkomsten uit overige arbeid
13 Datum in dienst huidige werkgever
14 Aantal jaren in buitenland
15 Tijdelijk verlof
16 Voortzetting pensioenopbouw
17 Gewenst bruto inkomen op 65 jaar
18 Verwacht ouderdomspensioen op 65 jaar bij de huidige werkgever exclusief AOW
19 Verwacht ouderdomspensioen op 65 jaar bij de vorige werkgever(s) exclusief AOW
20 Verwacht nabestaandenpensioen huidige werkgever, voor 65 jaar, exclusief ANW
21 Verwacht nabestaandenpensioen huidige werkgever, na 65 jaar
22 Verwacht nabestaandenpensioen vorige werkgever(s), na 65 jaar
23 Verwacht kapitaal uit beschikbare premieregeling zowel bij huidige als bij vorige werkgever(s)
24 Kapitaal overlijdensrisico van beschikbare premie voor 65 jaar
25 Verwacht lijfrentekapitaal op 65 jaar
26 Reeds verzekerd kapitaal overlijdensrisico voor 65 jaar
27 Verzekerd bedrag ANW-gat regeling
28 Op welke leeftijd wenst cliënt te stoppen met werken?
29 Indien cliënt een VUT-regeling heeft, hoe hoog is dan de VUT-uitkering tot 65 jaar?
30 Hoe hoog is de verwachte pensioenuitkering op 65 jaar wanneer cliënt eerder stopt met werken?
31 Welk bruto jaarinkomen wil cliënt ontvangen gedurende de periode dat deze eerder met pensioen gaat tot 65 jaar?

Arbeidsongeschiktheid cliënt

32 Inkomen
33 Excedent dekking

Situatie na arbeidsongeschiktheid cliënt

34 Rekenpercentage arbeidsongeschiktheid
35 Inkomen uit arbeid tijdens arbeidsongeschiktheid

Levensloopregeling cliënt

36 Doel van de levensloopregeling cliënt
37 Percentage van bruto inkomen
38 Verwacht netto rendement op inleg

Jaarruimte

Jaarruimte berekenen (indien gewenst vink aan)
1 Te berekenen jaar
2 Belastbaar inkomen
3 Bijtelling auto van de zaak
4 Winst uit onderneming
5 Inkomen uit overige werkzaaamheden
6 Periodieke uitkeringen
7 Beschikbare premie
8 FOR-dotatie
9 Gedeblokkeerde premies
10 Betaalde lijfrente premie / pensioenspaarbedragen
11 Factor A
12 Pensioengevend loon
13 Opbouwpercentage pensioen
14 AOW-Franchise
15 Type pensioenregeling

Netto kapitaal

1 Beschikbaar netto kapitaal voor pensioen na 65

Genereer rapport met algemene informatie