Jaarruimte

Wanneer u een lijfrenteverzekering heeft of wilt gaan sluiten als oplossing van uw pensioentekort, dan moet u een jaarruimte berekening maken om te bepalen of de premie die u betaalt aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De jaarruimte moet niet alleen worden berekend wanneer u een pensioenregeling heeft. Ook wanneer u geen pensioenregeling heeft dient u een berekening te maken. Uiteraard zijn wij u via onderstaande berekening graag van dienst.

Uw gegevens worden NIET bewaard.

Berekening

Wanneer u onderstaande vragen beantwoordt, krijgt u direct uw mogelijkheden te zien. Indien een invoerveld voor u niet van toepassing is, vul dan het getal 0 in.

Van welk jaar wilt u deze berekening?
Leeftijd jaar informatie
Help: Hier vult u in: de leeftijd per 1 januari van het kalenderjaar waarover u aangifte gaat doen. VB. In 2010 wordt aangifte gedaan over het jaar 2009. Vul in de leeftijd op 1 januari 2009. Leeftijd in volle jaren, dus bijvoorbeeld 32. Bij 65 of ouder vervalt het recht op jaarruimte.

Inkomen

Belastbaar loon € per jaar informatie
Help: het bruto inkomen incl. vakantiegeld, eventuele 13e maand en bonus:
  • Eigen bijdrage pensioenregeling
  • Zeedagenaftrek. Indien u als kapitein/scheepsofficier/scheepsgezel van een zeeschip ten minste 180 zeedagen heeft gemaakt, mag u € 4,- per dag aftrekken.
  • Reisaftrek (alleen van toepassing indien er sprake is van regelmatig woon-werkverkeer per openbaar vervoer, zie onder)
    Indien de belastingplichtige op ten minste 4 dagen per week naar dezelfde plaats van werkzaamheden pleegt te reizen, bedraagt de reisaftrek voor 2009 (indien minder dan 4 dagen per week of naar verschillende plaatsen wordt gereisd gelden afwijkende bedragen. Raadpleeg hiervoor een belastingalmanak of kijk op www.belastingdienst.nl.)
Reisafstand Bedraagt per jaar
Meer dan maar niet meer dan  
0 km10 km€ 0
10 km15 km€ 396
15 km20 km€ 529
20 km30 km€ 888
30 km40 km€ 1101
40 km50 km€ 1437
50 km60 km€ 1598
60 km70 km€ 1773
70 km80 km€ 1834
80 km-€ 1859
Bijtelling auto van de zaak € per jaar informatie
Help:

Indien van toepassing, vult u hier de bijtelling van de auto van de zaak in:

< 500 km p.jr. privé-doeleinden; 0% cataloguswaarde;
> 500 km p.jr. privé-doeleinden; 14%, 20% of 22% van de cataloguswaarde afhankelijk van de CO2 uitstoot

Onder privé-doeleinden (gebruik) wordt niet begrepen het woon-werkverkeer.

Privégebruik dient aangetoond te worden d.m.v. een door de belastingdienst goedgekeurde rittenadministratie.

Winst uit onderneming € per jaar informatie
Help: De winst uit onderneming voor toevoeging aan en afneming van de FOR en voor ondernemersaftrek, indien van toepassing.
Inkomen uit overige werkzaamheden € per jaar informatie
Help: De inkomsten waarop geen loonbelasting wordt ingehouden, bijvoorbeeld free-lance inkomsten (indien van toepassing).
Periodieke uitkeringen en/of verstrekkingen
WW, WAO e.d. of uitkeringen uit lijfrente
€ per jaar informatie
Help: Hier vult u eventuele periodieke uitkeringen en verstrekkingen in. Bijvoorbeeld:
  • ontvangen alimentatie;
  • ontvangen ANW-uitkeringen;
Ontvangen pensioen- en lijfrente-uitkeringen vallen hier niet onder!!
Beschikbare premie
Alleen bij beschikbare premieregeling
€ per jaar informatie
Help: De ter beschikking gestelde pensioenpremie door de werkgever.

Aftrekposten

FOR-dotatie € per jaar informatie
Help: De toevoeging aan de Fiscale Oudedags Reserve.

(Deze bedraagt 12% van als ondernemer genoten winst uit onderneming. De toevoeging bedraagt maximaal € 11.590 -/- ten laste v/d winst gebrachte pensioenpremies + inhaaltoevoegingen).
Gedeblokkeerde spaarloon/premiespaar premies t.b.v. pensioenpremies informatie
Help: het bedrag van de spaarloon-/premiespaarregeling dat is gedeblokkeerd t.b.v. vrijwillig betaalde pensioenpremies.
Reeds betaalde lijfrentepremie(s)/pensioenspaar bedragen informatie
Help: Het bedrag van de premies/spaarbedragen die in het jaar van aangifte worden betaald voor lopende lijfrenteverzekeringen/pensioenspaarregeling.

Pensioenaangroei, Factor A

Factor A informatie
Help: Wanneer u uw factor A heeft opgekregen van uw pensioenuitvoerder, vul die dan hier in. Wij wijzen er echter op dat de opgegeven gegevens gebaseerd kunnen zijn op voorgaande jaren i.v.m. achterstand in de administratie van de verzekeraars. Wanneer u de Factor A niet heeft vul dan de onderstaande vragen in. Wanneer u wel over de Factor A beschikt, ga dan na het invullen verder met de vraag "Welke regeling heeft u voor de pensioenopbouw"?
Pensioengevend loon
Alleen bij eindloon- en middelloonregeling
€ per jaar informatie
Help: het pensioengevend inkomen waarop het ouderdomspensioen volgens de pensioenregeling waaraan wordt deelgenomen wordt gebaseerd.

Dit is op te vragen bij uw werkgever of pensioenuitvoerder (verzekeraar cq. pensioenfonds) of op te zoeken in het pensioenreglement/pensioenbrief. De franchise verschilt per jaar!
Opbouwpercentage % informatie
Help: Het opbouwpercentage van de pensioenregeling.
Bijvoorbeeld 1,5; 1,75 of 2.

Dit percentage is op te vragen bij uw werkgever, pensioenuitvoerder of na te zoeken in het pensioenreglement/pensioenbrief.
AOW Franchise € per jaar informatie
Help: De AOW-franchise die gehanteerd wordt in de pensioenregeling waaraan wordt deelgenomen.

De franchise bedraagt bijvoorbeeld € 11.566,- (enkelvoudige gehuwden AOW * 10/7). Een hogere franchise kan van toepassing zijn.

De gehanteerde franchise kan opgevraagd worden bij uw werkgever, pensioenuitvoerder of is op te zoeken in het pensioenreglement/pensioenbrief. De franchise verschilt per jaar!
Volgens de wettelijke normen is de AOW franchise voor 2009 voor gehuwden € 12.595,- en voor ongehuwden € 17.633,-
Welke regeling heeft u voor uw pensioenopbouw? informatie
 Help: Kies hier de wijze waarop binnen uw pensioenregeling pensioen wordt opgebouwd.

UwPensioenAnalyse.nl besteedt veel aandacht aan het samenstellen van deze berekeningen. De wettelijke bepalingen worden met de grootst mogelijke zorg omgezet in een juiste berekeningswijze. De berekeningen zijn gebaseerd op basis van de door u verstrekte gegevens. UwPensioenAnalyse.nl kan dan ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de juistheid van de berekening.