Gespaard vermogen

Een pensioentekort kan ook opgelost worden door zelf te sparen. Om uit te rekenen hoeveel u per maand moet sparen om een kapitaal te vergaren dat u nodig heeft om een tekort op te lossen, kunt u onderstaande berekening uitvoeren. Zo kunt u hier het kapitaal dat u bijvoorbeeld kunt bereiken met een verzekering vergelijken met sparen. Op basis van deze gegevens kunt u bepalen wat voor u het beste is.

Uw gegevens worden NIET bewaard.

Uitleg berekening spaarvermogen

Indien u nog enkele jaren te gaan heeft voordat u met pensioen gaat, maar u weet reeds dat u tegen vanaf uw 65e een tekort heeft, is het mogelijk om dit tekort aan te vullen met gespaard vermogen.

Wanneer u nu of na het ontvangen van ons rapport, weet dat u een pensioentekort heeft, kunt u sparen. Dit kunt u doen vanaf nu tot aan de datum dat u met pensioen gaat. Geef hieronder aan hoeveel maanden u nog kunt sparen en het tekort dat u bij elkaar wilt sparen. Vul het voor u verwachtte rentepercentage in en klik op de knop "bereken inleg".

Invullen

Spaarperiode in maanden:
Totaal te sparen bedrag:
Verwachte rente opbrengst: %

UwPensioenAnalyse.nl besteedt veel aandacht aan het samenstellen van deze berekeningen. De wettelijke bepalingen worden met de grootst mogelijke zorg omgezet in een juiste berekeningswijze. De berekeningen zijn gebaseerd op basis van de door u verstrekte gegevens. UwPensioenAnalyse.nl kan dan ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de juistheid van de berekening.