Berekeningen

Eind- naar middelloon

Bij een eindloonregeling wordt, in geval van salaris verhoging, de pensioenaanspraak ook over de achterliggende dienstjaren toegekend, terwijl bij een middelloonregeling de pensioenaanspraak alleen wordt toegekend over de toekomstig te volbrengen dienstjaren. Om inzicht te krijgen in de verschillende pensioenuitkomsten op grond van een eindloon- of middelloonregeling, bieden wij u onderstaande berekening aan.

Uw gegevens worden NIET bewaard.

Invoer

Wanneer u onderstaande vragen beantwoordt, krijgt u direct uw nieuwe situatie te zien. Indien een invoerveld voor u niet van toepassing is, vul dan het getal 0 in.

Uw leeftijd waarop u verandert van pensioensysteem  jaar
Wat is de pensioengerechtigde leeftijd  jaar
Het opbouwpercentage
dit bedraagt meestal 1.75%
%
Uw pensioengevend jaarsalaris  € per jaar
Bent u gehuwd?
Loon-index  % per jaar

Uitleg bij het invullen

Uw leeftijd waarop u verandert van pensioensysteem:
Dit is de leeftijd waarop u overgaat naar het nieuwe pensioensysteem.
Wat is de pensioengerechtigde leeftijd:
Dit is de leeftijd waarop u met pensioen mag. Meestal is dit 65 jaar maar het kan ook eerder zijn en zelfs later. Kijk hiervoor ook in het pensioenreglement.
Het opbouwpercentage:
Vaak is dit gesteld op 1.75% omdat het maximale aantal opbouwjaren 40 is. 40 x 1.75%=70% en het streven is meestal om 70% van het laatste salaris (incl. AOW) te bewerkstelligen.
Uw pensioengevend jaarsalaris:
Dit is het salaris dat meetelt voor pensioenopbouw. Meestal is dit uw bruto salaris inclusief vakantietoeslag, dertiende maand en winstdeling, eventueel inclusief andere toeslagen.
Bent u gehuwd?:
Indien u gehuwd bent ontvangt u een andere AOW-voorziening dan wanneer u ongehuwd bent. Voor de berekening gaan wij uit van de wettelijk vastgestelde bedragen. Deze worden automatisch in de uitkomst verwerkt.
Loonindex:
U kunt hier een percentage invullen als algemene loonindex

UwPensioenAnalyse.nl besteedt veel aandacht aan het samenstellen van deze berekeningen. De wettelijke bepalingen worden met de grootst mogelijke zorg omgezet in een juiste berekeningswijze. De berekeningen zijn gebaseerd op basis van de door u verstrekte gegevens. UwPensioenAnalyse.nl kan dan ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de juistheid van de berekening.