Bruto-netto

In het rapport wordt een pensioentekort weergegeven. Dit bedrag is net zoals uw pensioen bruto. Wanneer u gaat sparen hoeft u over de aanvulling op uw pensioen dat u financiert uit het gespaarde kapitaal geen inkomstenbelasting meer te betalen. Daarom moet eerst het bruto tekort worden omgerekend naar een netto tekort. Hieronder kunt u berekenen hoeveel u netto moet sparen om dit tekort op te vullen. Het benodigde kapitaal wordt berekend op basis van de gemiddelde levensverwachting zoals die worden berekend door het CBS. Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen. Daarom zult u zien dat het benodigde kapitaal voor een vrouw hoger is dan voor een man. Voor de vrouw zal gemiddeld een langere uitkeringsduur van toepassing zijn.

Uw gegevens worden NIET bewaard.

Vul hieronder uw gegevens in en druk op de knop "bereken netto inleg".

Spaarperiode in maanden tot uw 65e:
Bruto jaarlijks tekort:
Verwachte minimale rente opbrengst: %
Verwachte belastingschaal op uw 65e:
Bent u een man of een vrouw ?

UwPensioenAnalyse.nl besteedt veel aandacht aan het samenstellen van deze berekeningen. De wettelijke bepalingen worden met de grootst mogelijke zorg omgezet in een juiste berekeningswijze. De berekeningen zijn gebaseerd op basis van de door u verstrekte gegevens. UwPensioenAnalyse.nl kan dan ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de juistheid van de berekening.